CHAT MED OS
Kundeservice

   

  Regovs har fremragende anmeldelser.

  Klik her, for at se Regovs.dk´s anmeldelser på Trustpilot

  Trustpilot vil være verdens mest troværdige anmeldelsesside.

  Trustpilot arbejder hårdt på at sikre, at du er informeret om de virksomheder du handler hos. Gør de det rigtig godt? Fungerer deres kundeservice tilfredsstillende? Leverer virksomhederne varen som lovet?

  Trustpilots mission er at gøre det mere gennemskueligt at handle på internettet.

  Gennemskuelighed gavner os alle.

  Findes der en mere smart måde at høre om, hvordan en virksomhed klarer sig på, end at få det at vide direkte fra andre kunder? Alle anmeldelser, både de gode og mindre gode, åbner op for muligheder til at opbygge troværdighed, popularitet og et godt omdømme.

  Trustpilot´s engagement
  Dine anmeldelser er kernen i Trustpilot’s koncept. Trustpilot bestræber sig på at skabe en dialog mellem forbrugere og de virksomheder de handler hos, hvilket sker gennem anmeldelser fra rigtige kunder, nemlig dig.

  Trustpilot er lavet til netop dig
  Platformen til de mange anmeldelser er lavet til og af forbrugere som dig. Ved at dele dine handelsoplevelser med andre, bidrager du til at gøre det lettere og mere gennemskueligt for alle andre kunder til at træffe de rigtige købsbeslutninger i troværdige e-butikker. Sharing is caring, som man siger.